Civiele Techniek Van Overbeek

Eenmanszaak in de Civiele Techniek gevestigd te Etten-Leur gericht op projectvoorbereiding, ontwerp en (technisch) tekenwerk.

Na 13 jaar in loondienst te zijn geweest bij een klein en middelgroot ingenieursbureau heb ik begin 2015 Civiele Techniek Van Overbeek opgericht. Ik heb ruime ervaring in projectvoorbereiding en heb een brede kennis op het gebied van Civiele Techniek. Ik werk zelfstandig en richt mijzelf voornamelijk op het ontwerpen en (technisch) tekenen in 2D en 3D. Bijbehorende werkzaamheden als bijvoorbeeld het opstellen van ontwerpnotities of rapportages op gebied van waterhuishouding maken onderdeel uit van mijn diensten. Werkzaamheden kunnen uitgevoerd worden op locatie of vanuit mijn vaste werkplek te Woudrichem.

Diensten

Projectvoorbereiding, ontwerp en (technisch) tekenwerk
 • 3D modellering en visualisaties (AutoCAD Civil 3D, Infraworks);
 • Technisch wegontwerp (AutoCAD Civil 3D) en ontwerp stedelijke infra;
 • Schetsontwerp, voorontwerp, definitief ontwerp, presentatietekeningen en bestekstekeningen alsmede uitvoeringsontwerpen en revisies;
 • Werkzaamheden ten behoeve van het opstellen van bestekken bouw- en woonrijp;
 • Ramingen (SSK-ramingen, besteksramingen).
Software
Naast de standaard software als Word en Excel ben ik in het bezit van de benodigde licenties (Architecture Engineering & Construction Collection) voor onder andere AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, InfraWorks, Vehicle Tracking en Autoturn (rijcurve simulatie).
Opleiding en certificaten
Autodesk Authorized Training Center cursus Autocad Civil 3D (Nedgraphics BV Vianen)
2011

HTS (Hogeschool Brabant, Tilburg)
ing., Civiele Techniek
1999-2002

MTS (Spectrumcollege, Breda)
Grond- Weg- en Waterbouw
1996-1999

HAVO (Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur)
Nederlands, Engels, Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde & Tekenen
1989-1995

Onze projecten

In opdracht van en in samenwerking met Atab Civiele Techniek:

In opdracht van en in samenwerking met Geo Infra B.V.:

In opdracht van en in samenwerking met Atab Civiele Techniek:

 • Reconstructie Breetweerlaan te Raamsdonksveer;
 • Keizersdijk Doorsteek 2 te Raamsdonksveer;
 • Fietsdoorsteek parkeerterrein te Raamsdonksveer;
 • Reconstructie kruising Alphenseweg-Langenbergseweg te Gilze en Rijen;
 • Rioolplan CPO Eikenveld Hulten;
 • Reconstructie Burgemeester van Mierlostraat en Heuvelstraat te Gilze en Rijen;
 • Reconstructie Irene- en Marijkestraat te Dongen;
 • Reconstructie Polarisstraat te Dongen;
 • Nieuwbouwlocatie Jan Mertenslaan te Dongen;
 • Asfaltonderhoud Fazanten- en Vierbundersweg te Dongen;
 • Aanleg fietspad Eindsestraat te Dongen;
 • Reconstructie Min. Aalberselaan te Dongen;
 • Reconstructie fietsoversteek Schaepmanlaan te Dongen;
 • Woonrijp maken De Beljaart fase 2A te Dongen;
 • Woonrijp maken De Beljaart fase 3 te Dongen;
 • Reconstructie Vaartweg te Dongen;
 • Reconstructie Amstel- en Dommelstraat te Dongen;
 • Nieuwbouwlocatie Eiland Beljaart te Dongen;
 • Aanleg fietspad Bolkensteeg en Procureurweg te Dongen;
 • Aanleg fietspad Fazantenweg te Dongen;
 • Volume vijvers (Civil 3D) te Dongen;
 • Kwaliteitsverbetering fietspaden West te Dongen;
 • Nieuwbouwlocatie Waterdonken te Breda;
 • Reconstructie Claudius Prinsenlaan te Breda;
 • Reconstructie kruising Bouvignelaan-Duivelsbruglaan te Breda;
 • Nieuwbouwlocatie Daalakkerbos te Bavel;
 • Ontgraven watergang en aanbrengen voorbelasting Rietdijk te Giessen;
 • Bouwrijp maken (riool en voorbelasting) Repel II te Lage Zwaluwe;
 • Bouwrijp maken (voorbelasting) Repel III te Lage Zwaluwe;
 • Ramingen bouw- en woonrijp Repel II, III en IV te Lage Zwaluwe;
 • Raming bouw- en woonrijp Koninginnebastion te Geertruidenberg;
 • Nieuwbouwlocatie Horst 4 te Kaatsheuvel;
 • Schematisch overzicht A4 Delft-Schiedam.
In opdracht van gemeente Geertruidenberg:

 • Woonrijp maken Doorsteek Keizersdijk te Raamsdonksveer.
In opdracht van en in samenwerking met Geo Infra B.V.:

 • Ontwerp (Civil 3D) en bestekstekeningen Randweg Bergen op Zoom;
 • Ontwerp (Civil 3D) en uitvoeringstekeningen rotonde Schillemans A4 Steenbergen;
 • Ontwerp (Civil 3D) toepassing Avi-bodemas en uitvoeringstekeningen N62 Sloeweg;
 • Ontwerp (Civil 3D) bouwrijp maken plangebied De Streek te Etten-Leur;
 • Ontwerp (Civil 3D) voorbelasting bouwrijp maken Ambachtsezoom;
 • Woonrijp maken Haven Oudenbosch;
 • Voorontwerp Sperwerlaan te Bilthoven;
 • Nieuwbouwlocatie Laantje van Braskamp te Rijswijk;
 • Nieuwbouwlocatie ’35 Woningen Utrecht Leidsche Rijn’;
 • Ontwerp (Civil 3D) en bestekstekeningen Waterschans te Bergen op Zoom;
 • Modellering kunstwerk ‘Whisky-Four’ te Woensdrecht;
 • Woonrijp maken project ‘Studenteneenheden SSPBA’ te Breda;
 • Ontwerp (Civil 3D) voorontwerp en waterhuishouding omleiding Rucphen;
 • Ontwerp (Civil 3D) definitief ontwerp en waterhuishouding Rucphenseweg;
 • Grondwerk analyse (Civil 3D) Binnentuin in Rucphen;
 • Ontwerp (Civil 3D) herinrichting Maasdijk;
 • Ontwerp en toetsing (Civil 3D) riolering Oranjewijk Strijen.
In opdracht van MCB Nederland BV:

 • Inrichtingsplan bedrijfsterrein MCB.
 

Voorwaarden

Op al onze offertes, overeenkomsten, opdrachten, leveringen, diensten en prestaties zijn uitsluitend van toepassing de Algemene Voorwaarden, zoals opgenomen in de Rechtsverhouding opdrachtgever - architect, ingenieur en adviseur (DNR 2011), welke zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 56/2013.

Klik hier voor de voorwaarden.
Top